การใช้ S-Matrix (เอส-แมททริกซ์) สำหรับ ลิ้นจี่

ลิ้นจี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litchi chinens … Continue reading

วิธีใช้ S-Matrix (เอส-แมททริกซ์) กับ ปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elaeis gui … Continue reading

การใช้ S-Matrix (เอส-แมททริกซ์) สำหรับ มันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Manihot … Continue reading