แผนธุรกิจSrithai


icon2กำไรจากการขายปลีก (Retail Sale)
สมาชิกสามารถซื้อสินค้าจากบริษัทในราคาสมาชิก และนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคาขายปลีกที่บริษัทได้กำหนดไว้
icon2โบนัสเริ่มต้นธุรกิจ (Fast Start Bonus) โบนัสเริ่มต้นธุรกิจ (Fast Start Bonus) สมาชิกผู้ซึ่งทำการแนะนำสมาชิกใหม่เข้าร่วมธุรกิจ จะได้รับผลประโยชน์ดังนี้

 • สมาชิกใหม่ที่สมัครแบบ ซี-คลาส ผู้แนะนำจะได้รับคะแนน 500 พีวี และโบนัสเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 20%-35% จากคะแนนที่สมาชิกใหม่ทำการสั่งซื้อ
  ประเภทการแนะนำ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2* ชั้นที่ 3*
  C-Class แนะนำ C-Class 20% 0% 0%
  C-Class แนะนำ S-Class 20% 10% 5%
 • สมาชิกใหม่ที่สมัครแบบ เอส-คลาส ผู้แนะนำจะได้รับคะแนน 5,000 พีวี และโบนัสเริ่มต้นธุรกิจ ไม่เกิน 20%-35% จากคะแนนที่สมาชิกใหม่ทำการสั่งซื้อ
  ประเภทการแนะนำ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2* ชั้นที่ 3*
  S-Class แนะนำ C-Class 20% 10% 5%
  S-Class แนะนำ S-Class 20% 10% 5%
icon2โบนัสจัดการทีม 20% (Weak Team 20%) สำหรับสมาชิกที่ทำการรักษายอดตั้งแต่ 500 พีวี ขึ้นไป จะได้รับโบนัส 20% โดยคำนวนจากคะแนนที่เกิดขึ้นด้านทีมอ่อนของสมาชิกในเดือนนั้นๆ ซึ่งโบนัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทการสมัคร คือ

 • แบบ ซี-คลาส รับโบนัสการจัดการทีมสูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท
 • แบบ เอส-คลาส รับโบนัสการจัดการทีม ศูนย์ธุรกิจละ 800,000 บาท รวม 3 ศูนย์ธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 2,400,000 บาท
icon2โบนัสจัดการทีม 5% (Strong Team 5%) โบนัสสำหรับสมาชิกที่สมัครแบบ เอส-คลาส และทำการรักษายอดในเดือนนั้นๆตั้งแต่ 1,000 พีวี โดยสมาชิกจะได้รับโบนัส 5% โดยคำนวนจากคะแนนที่เกิดขึ้นเทียบเท่ากับคะแนนด้านทีมอ่อนของสมาชิกในเดือนนั้นๆ ซึ่งโบนัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทการสมัคร คือ

 • แบบ เอส-คลาส รับโบนัสการจัดการทีม ศูนย์ธุรกิจละ 200,000 บาท รวม 3 ศูนย์ธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
icon2สตาร์โบนัส (Star Bonus) สำหรับตำแหน่งสตาร์ ถึง ทริปเปิ้ลสตาร์ โบนัสสำหรับสมาชิกที่สมัครแบบ เอส-คลาส และทำการรักษายอดในเดือนนั้นๆตั้งแต่ 1,000 พีวี โดย

 • ตำแหน่ง สตาร์ (คะแนนทีมอ่อน 20,000 คะแนน) ได้รับโบนัสทีมผู้บริหาร 2,000 บาท
 • ตำแหน่ง ดับเบิ้ลสตาร์ (คะแนนทีมอ่อน 40,000 คะแนน) ได้รับโบนัสทีมผู้บริหาร 4,000 บาท
 • ตำแหน่ง ทริปเปิ้ลสตาร์ (คะแนนทีมอ่อน 80,000 คะแนน) ได้รับโบนัสทีมผู้บริหาร 8,000 บาทหมายเหตุ : โบนัสทีมผู้บริหารจะจ่ายให้กับสมาชิก ณ เดือนที่ดำรงตำแหน่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
icon2แมทชิ่งโบนัส (Matching) โบนัสสำหรับสมาชิกที่สมัครแบบ เอส-คลาส และทำการรักษายอดส่วนตัวไม่น้อยกว่า 500 พีวี และสร้างสมาชิกที่ได้ สปอนเซอร์โดยตรง ให้ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำของทีมงาน โดยคำนวนจาก โบนัสการจัดการทีม 20% ของดาวน์ไลน์ที่เกิดขึ้น ตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ในตารางข้างล่าง (การนับตำแหน่งทางธุรกิจเพื่อรับผลประโยชน์จะนับ
จากคะแนนทีมอ่อนที่เกิดขึ้นในศูนย์ธุรกิจที่ 1 เท่านั้น)

ตำแหน่งทางธุรกิจ คะแนนทีมอ่อน Leader
ในสายงาน
Generation 1-8
1 2 3 4 5 6 7 8
Distributor (S-class) 0-19,999 0 20
Star 20,000 0 25
Double Star 40,000 0 25 3
Triple Star 80,000 0 25 5
Leader 180,000 0 30 5 3
Team Leader 400,000 0 30 7 5
Team Director 840,000 2 30 7 7
Team Corporate 1,680,000 4 35 7 7 5
Vice President 3,000,000 6 40 9 7 5 5
President 5,000,000 8 45 9 7 5 5 5
Executive President 10,000,000 10 50 9 7 7 5 5 5
Crown Executive 15,000,000 12 51 9 9 9 5 5 5 5
Double Crown Executive 20,000,000 14 53 9 9 9 9 5 5 5
Royal Crown Executive 30,000,000 16 55 9 9 9 9 9 9 5


icon2ลีดเดอร์โบนัส (Leader Bonus) เป็นโบนัสที่จ่ายให้กับสมาชิกที่ดำรงตำแหน่ง ลีดเดอร์ และทีมลีดเดอร์ โดยคำนวนจาก 4% ของยอดพีวีรวมที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเดือนนั้นๆ (ไม่รวมพีวีที่เกิดจากการสมัครใหม่ และการอัพเกรดประเภทของสมาชิก) ซึ่งจะถูกแบ่งจ่ายให้กับสมาชิกที่ดำรงตำแหน่ง ลีดเดอร์ จำนวน 2% และสมาชิกที่ดำรงตำแหน่ง ทีมลีดเดอร์ อีก 2% โดยจำนวนโบนัสจะจ่ายตามสัดส่วนที่เท่ากันจากจำนวนสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งลีดเดอร์ และทีมลีดเดอร์ ในเดือนดังกล่าว
icon2โบนัสรถยนต์หรู (Car Bonus) เป็นโบนัสที่จ่ายให้กับสมาชิกที่ดำรงตำแหน่ง ทีมไดเร็คเตอร์ ขึ้นไปที่ทำการรักษายอดส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,000 พีวี ในเดือนนั้นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

ตำแหน่ง โบนัสรถยนต์หรู
Team Director 35,000
Team Corporate 70,000
Vice President 100,000
President 140,000
Executive President 180,000
Crown Executive 230,000
Double Crown Executive 280,000
Royal Crown Executive 330,000


icon2การสัมมนาภายในประเทศ (Domestic Seminar)

 • สำหรับสมาชิกที่ดำรงตำแหน่ง ดับเบิ้ล สตาร์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใน 6 เดือน จะได้รับการเชิญสัมมนาในประเทศ
  กับทางบริษัทเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง
 • สำหรับสมาชิกที่ดำรงตำแหน่ง ทริปเปิ้ล สตาร์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใน 6 เดือน จะได้รับการเชิญสัมมนาในประเทศ
  กับทางบริษัทเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง
icon2การสัมมนาและการท่องเที่ยวระดับผู้นำ (Leader & Up Seminar)

 • สำหรับสมาชิกที่ดำรงตำแหน่ง ลีดเดอร์และสูงขึ้นไป เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใน 6 เดือน และทำคุณสมบัติได้ตามคะแนนที่บริษัทกำหนดไว้ จะได้รับการเชิญเข้าร่วมสัมมนาและท่องเที่ยวในต่างประเทศตามที่บริษัทได้ ประกาศไว้ ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งหมายเหตุ : รางวัลท่องเที่ยวที่หุ้นส่วนธุรกิจศรีไทย เน็ทเวิร์คได้รับจากการดำรงคุณสมบัติถือเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนธุรกิจศรีไทย เน็ทเวิร์ค และบริษัทฯ จะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราก้าวหน้า ตามมูลค่าของค่าทัวร์ที่บริษัทฯ ได้ชำระให้แก่บริษัท ทัวร์ โดยบริษัทจะทำการหักภาษี จากจำนวนเงินของโบนัสที่เกิดขึ้น ตามรอบโบนัสซึ่งบริษัทจะทำการแจ้งให้กับสมาชิกล่วงหน้า
icon2เงินได้ผู้สถาปนา (Founder Bonus) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง เอ็กซ์เซ็คคิวทีฟ เพรสซิเด้นท์ และสูงขึ้นไป เป็นโบนัสพิเศษสำหรับสมาชิกที่ดำรงตำแหน่ง เอ็กซ์เซ็คคิวทีฟ เพรสซิเด้นท์ และสูงขึ้นไปโดยจ่ายครั้งเดียว ณ เดือนที่สมาชิกดำรงคุณสมบัติ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

ตำแหน่ง จำนวนเงินโบนัส
Executive President 1,000,000
Crown Executive 1,500,000
Double Crown Executive 2,000,000
Royal Crown Executive 3,000,000


icon2โบนัสพิเศษซื้อซ้ำ (Special Autoship Bonus) โบนัสสำหรับหุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ที่ทำการสั่งซื้อประเภทรักษายอด ภายใน 1 ใบเสร็จ มากกว่า 8,000 พีวี ขึ้นไป ผู้แนะนำตามลำดับชั้นจะได้รับโบนัสไม่เกิน 35% โดยมีการคำนวนโบนัสให้กับทีมงานดังนี้

ตัวอย่าง
นาย ก แนะนำ นาย ข , นาย ข แนะนำ นาย ค และ นาย ค แนะนำ นาย ง (โดยที่ทุกคนสมัครแบบ S-Class ทั้งหมด จ่ายโบนัสเงื่อนไขเดียวกับโบนัสเริ่มต้นธุรกิจ)
นาย ง สั่งซื้อยอดส่วนตัวเป็นจำนวน 8,000 คะแนน ทีมงาน นาย ก จะได้รับโบนัสดังนี้
นาย ค ได้รับโบนัส 20% จากคะแนนที่สั่งซื้อคือ 8,000 x 20% = 1,600 บาท
นาย ข ได้รับโบนัส 10% จากคะแนนที่สั่งซื้อคือ 8,000 x 10% = 800 บาท
นาย ก ได้รับโบนัส 5% จากคะแนนที่สั่งซื้อคือ 8,000 x 5% = 400 บาท

หมายเหตุ :
1. ผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจทุกข้อที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ กำหนดการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 45% จากยอดขายของบริษัทฯ ในเดือนนั้นๆ
2. CapAdjustment คือ ส่วนเกินของคอมมิชชั่นที่บริษัทฯได้กำหนดการจ่ายสูงสุดที่ 45% ตามแผนการตลาด โดย CapAdjustment จะคำนวณหักจากโบนัสประเภท TVC 20%, TVC5% และ Matching Bonus เท่านั้น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *