ปุ๋ย S-Matrix สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 และสูตร 5

 คู่มือการใช้ เอส-แมททริกซ์ รายพืช

คลิกที่นี่ เอส-แมททริกซ์

Smatrix

S-Matrix ปุ๋ย Organic

S-Matrix (เอส-แมททริกซ์) สูตร1

smatrix1

เป็นนวัตกรรมสารอินทรีย์เสริมชนิดใหม่สำหรับพืช ที่ประกอบด้วยอนุภาค Organic carbon compound ขนาดเล็กระดับโมเลกุล สามารถซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืชทั้งใบ และลำต้นได้โดยไม่ต้องรอปากใบเปิด

(จุดรับสารอาหารทางใบ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณใต้ใบพืช) ซึ่งพื่ชสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ทันที ช่วยลัดวงจรการทำงานของพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัยให้มีการเจริญงอกงามและเติบโตได้สม่ำเสมอ เสริมความแข็งแรงของพืช เพื่อให้ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้จนกระทั่งเก็บเกี่ยว สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยอิทรีย์กระสอบ โดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ความจริงวันนี้

ใน สภาวะปัจจุบัน พบว่าสภาพแวดล้อมมีการแปรปรวนอย่างรุนแรงมากขึ้น เช่น สภาพแห้งแล้ง สภาวะน้ำท่วม ประกอบกับผลของเกษตรกรรมที่เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างผิดวิธีมาหลายสิบปี ทำให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สามารถใช้งานได้ และพืชขาดสมดุล ตกอยู่ในภาวะเครียด ปรับตัวไม่ทัน ส่งผลให้ผลิตการเกษตรตกต่ำ เกษตรกรจึงต้องแบกภาระหนี้มากมายด้วยต้นทุนทางการเกษตรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าปุ๋ยต่างๆ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย

ทั้งนี้…ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญที่สุด สำหรับ การเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ แร่ธาตุในดิน น้ำ อากาศ แสงอาทิตย์ และพันธุ์พืช จะเห็นได้ว่าพืชต้องใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากถึง70% ซึงจัดเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงลงทุนค่าใช้จ่าย ค่าปุ๋ยชนิดต่างๆ จำนวนมาก เพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดิน และเร่งให้พืชเจริญเติบโต มีผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งๆที่แร่ธาตุในดินเป็นปัจจัยของการเจริญเติบโตของพืชแค่ 10-15% เท่านั้น

ข้อควรรู้

ปุ๋ย อินทรีย์มีจุดประสงค์ที่สำคัญ คือ การช่วยปรับหน้าดินที่เสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมี หรือดินแข็งดักดานให้โปร่งร่วนซุย มีอากาศเข้าแทรกในดิน ทำให้การระบายน้ำได้ดี อีกทั้งจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดินมีการเจริญเติบโต เอื้อต่อการขยายตัวแตกกอของรากพืชด้วย

แต่ ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีใช้ในท้องตลาดปัจจุบันมีหลายระดับ หลายมาตรฐาน ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงยังคงสิ้นเปลือง อีกทั้งมีมักเป็นกระสอบขนาดใหญ่ หนัก ไม่สะดวกต่อการพกพาและวิธีการใช้งาน

ดังนั้น…การคำนวนความคุ้มทุนค่าใช้จ่ายในส่วนบำรุงพืชพรรณต่างๆ ควรคำนึงถึงต่อไปนี้

* ความสามารถที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตงอกงามในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้

* ปรับหน้าดินให้สมบูรณ์ พร้อมเพิ่มแร่ธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้

* ความสะดวกในการพกพาใช้งานง่าย

* ค่าใช้จ่ายต่อไร่ต้องไม่แพงเกินไป

คุณประโยชน์ เอส-แมททริกซ์1

1.ช่วยให้การเจริญเติบโตทาง ราก กิ่ง ใบ และผลให้ตั้งตัว และแต่กกอได้เร็วขึ้น

2.ช่วยทำให้ระบบการเจริญเติบโตของพืชเป็นไปอย่างสมดุลและต่อเนื่อง

3.ช่วยเสริมการสร้างเม็ดคลอโรฟิลด์ในพืชทำให้พืชเขียวขึ้น

4.ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

5.ช่วยให้พืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำท่วม แห้งแล้ง ได้ดีขึ้น

6.ช่วยปรับฟื้นฟูดินให่มีสภาพที่ควรแก่การใช้งานของพืช

7.ช่วยลดแรงตึงผิว (แรงต้านการดูดซึม)และปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ทำให้พืชดูดซึมได้ดีขึ้น

8.ช่วยทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารในดินได้ดีและรวดเร็วขึ้น

9.ช่วยให้พืชหลักทนต่อพิษของยาฆ่าหญ้า โดยไม่เหลือง ไม่ซะงักงัน และฟฟื้นจากอาการเมื่อมโทรมได้รวดเร็ว

10.ช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ทำให้ระบบรากพืชและต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์

11.ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มเพราะพันธุ์พืช และขยายพันธุ์พืช

12.พกพาสะดวก ใช่ง่ายแค่ผสมน้ำ แล้วฉีด หรือราดดินได้เลย ไม่ต้องหว่าน

13.ช่วยทดแทนปุ๋ยอินทรีย์กระสอบ ทำให้ประหยัดค่าปุ๋ยต่อไร (อัตราส่วน ปุ๋ยอินทรีย์กระสอบ50กก. ต่อ เอส-แมททริกซ์ วัน 1 ขวด)

14.สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีการเกษตรได้ทุกชนิด

15.ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :หากเกษตรกรใช้ แอส-แมททริกซ์1 ควบคู่กับกับยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้า จะช่วยเพิ่มฤทธิ์ของยา แทรกซึมเข้าสู่ลำต้นและใบ ทำให้กำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทำให้หญ้าและวัชพืชตายเร็ว

1 ขวด ปริมาณ  500ซีซี.

ราคาสินค้า : 625 บาท

สอบถาม 087-9176450

ชุมพล ผลจันทร์

 

ปุ๋ย S-Matrix2 (เอส-แมททริกซ์ สูตร2)

smatrix2

เอส-แมททริกซ์ สูตร2 เป็น นวัตกรรมสารอินทรีย์เข้มข้นสำหรับพืช ประกอบด้วยอนุภาค Concentrate oganic carbon compound matrix และธาตุอาหารอื่นๆหลากหลาย โดยสกัดจากธรรมชาติ มีขนาดเล็กระดับโมเลกุล สามารถซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืชทั้งใบและลำต้นได้ทันที พร้อมเสริมพลังงานเพื่อให้พืชสร้างคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และวิตามิน ทำให้พืชมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษครกร

อาหารที่จำเป็นต่อพืช

เมื่อ พิจารณาตามสรีรวิทยาของพืชแล้ว ธาตุที่พืชต้องการมาก ได้แก่ คาร์บอน(Carbon) ไฮโดรเจน (Hydrogen) และออกซิเจน (Oxygen) รวมกันกว่า 96% ในขณะที่ธาตุอื่นๆ รวม ธาตุ N.P.K แล้ว คิดเป็นเพียงแค่ 4% เท่านั้น และพืชจะเจริญเติบโตได้ดี เมื่อได้รับธาตุ C.H.O ที่เพียงพอจากธรรมชาติ

คุณประโยชน์เอส-แมททริกซ์ ทู

1.เป็นสารอินทรีย์เข็มข้น สกัดจากธรรมชาติ(organic) 100%

2.ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 100% ด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน ทำให้ประหยัดค่าปุ๋ยเคมีต่อไร่

3.สามารถซึมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอปากใบเปิด

4.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซัยสารอาหารจากดิน

5.ช่วยทำให้กลไกและกระบวนการสร้างอาหารของพืชเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรง

6.ลดความเสียหายของผลผลิต อันเนื่องจากสภาวะไม่เหมาะสม

7.ทำให้พืชมีอัตราการออกดอกและติดผลได้มากขึ้น

8.ช่วยเพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพที่ดีขึ้น

9.พกพาสะดวก ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ แล้วฉีด

10.มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม

11.แนะนำใช้กับพืชยืนต้น และพืชสวน

หมายเหตุ:

ไม่ควรใช้กับพืชที่เพิ่งเริ่มงอก เนื่องจากเอส-แมททริกซ์ ทู เป็นสารอินทรีย์สกัดที่มีความเข็มข้นสูง อาจทำให้พืชช็อกได้

โตดี ดอกสวย ผลดก

สั่งได้…ด้วย เอส-แมททริกซ์ ทู

 

1 ขวด ขนาด 500 ซีซี

ราคาสินค้า : 2,063 บาท

เอส-แมททริกซ์ สูตร 3

smatrix3
ประกอบด้วยสารอินทรีย์พิเศษ ชนิดเข้มข้นที่เน้นเสริมภูมิคุ้มกันของพืชให้แข็งแรง พร้อมด้วยประสิทธิภาพของอนุภาคสารขนาดเล็กระดับโมเลกุล สามารถซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืชทั้งใบและลำต้นได้ทันที ออกฤทธิ์ต่อต้านและยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสได้อย่างทั่วถึง เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดปัญหาของโรคพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างปกติ และให้ผลผลิตที่ดีแก่เกษตรกร เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัยของพืช พร้อมทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

ขนาด : 500 ซี.ซี.

อัตราการใช้ : พืช,ราดดิน

ช่วงเวลาการใช้ ระยะเวลาการฉีด

พืชไร่ – นาข้าว

10 – 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ฉีดทุกๆ 5-7 วัน ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 – 5 ครั้ง

ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
ราคาสินค้า : 2,063 บาท

เอส-แมททริกซ์ สูตร4

smatrix4

เอส-แมททริกซ์ สูตร 4 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารอินทรีย์ธรรมชาติพิเศษสกัดจากกลุ่มวิตามิน และอนุภาคสารเสริมประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานยับยั้งการเกิดแมลงศัตรูพืช
คุณประโยชน์
ช่วยทำลายกระบวนการเจริญเติบโตของไข่, ตัวอ่อนของแมลง ทำให้แมลงไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ พร้อมทั้งทำลายระบบทางเดินหายใจของแมลงและตายไปในที่สุด ช่วยลดการระบาดของแมลง นอกจากนี้ด้วยอนุภาคระดับโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก สามารถแพร่กระจายครอบคลุมทั่วทั้งต้นพืช ทนต่อการชะล้างของฝน และทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของพืชได้อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการทำงานของเอส-แมททริกซ์ สูตร 4 จะมีอนุพันธ์ Tocopherol ของกลุ่มวิตามิน E เข้าไปเคลือบผิวของไข่แมลง ทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ไข่จึงฝ่อและฟักออกมาเป็นตัวไม่ได้ ในขณะเดียวกันนั้น ก็มีอนุภาคสารสกัดชนิดพิเศษที่ทำให้แมลงตัวเต็มวัยมีอาการกรามแข็ง กัดทำลายได้ยาก จึงทำให้พืชเสียหายได้น้อยล
เมื่อใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 4 เป็นประจำต่อเนื่อง จะช่วยลดปัญหาของแมลงศัตรูพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างปกติ พร้อมทั้งเคลือบถนอมผิวของใบและผลิตผลให้สวยเงางาม สร้างคุณภาพผลผลิตที่ดีแก่เกษตรกร เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ทุกช่วงอายุของพืช และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
อัตราการใช้เอส-แมทริกซ์ สูตร 4 1 ขวด ( 500 ซีซี.) ฉีดได้พื้นที่ 10 ไร่
พืช

อัตราการใช้ : ช่วงเวลาการใช้,ความถี่ในการฉีด

พืชไร่-นาข้าว :
10-20 ซีซี.
ต่อน้ำ 20 ลิตร
( 1 ฝา เท่ากับ 15 ซีซี. )

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ขึ้นอยู่กับการระบาดของโรคและแมลง ควรฉีดต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 ครั้ง

ไม้ผล
พืชผัก
ไม้ดอก ไม้ประดับ

หมายเหตุ : ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้
ข้อแนะนำ : ควรฉีดในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ช่วงกลางวันควรหลีกเลี่ยง

รหัสสินค้า : 5917001000005
ราคาสินค้า : 1188.-
PV : 250.-

เอส-แมททริกซ์ สูตร5

s-matrix5

 

นวัตกรรมสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นเข้าฟื้นบำรุงเซลล์พืชลึกถึงระดับพันธุกรรม (DNA) ได้ตรงจุด มีส่วนประกอบของกลุ่มโปรตีนเซลล์ต้นกำเนิดที่สกัดจากพืชนานาชนิด มีความแตกต่างกับวิตามินเสริมหรือฮอร์โมนเสริมทั่วไป เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพให้สูงขึ้นเต็มศักยภาพตรงตามสายพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด โดยให้คุณประโยชน์ที่สำคัญ 3 ประการดังนี้

  1. ปลุก

กระตุ้นกลไกการทำงานของเซลล์ในระบบต่างๆ เช่น ระบบเนื้อเยื่อพืช ระบบราก ระบบท่อลำเลียงอาหารและน้ำ และอื่นๆ ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอัตราการเจริญเติบโตต่อเนื่องสมวัย ไม่ชะงักงันง่าย

  1. ซ่อม

สเต็มเซลล์มีขนาดเล็กมาก สามารถซึมเข้าถึงระดับพันธุกรรม (DNA) ของพืช ช่วยทำการซ่อมแซมเซลล์พืชที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง และส่งเสริมการสร้างเซลล์พืชใหม่ต่อไป

  1. สร้าง

สเต็มเซลล์จะเข้าฟื้นฟูเซลล์ด้วยการสร้างเซลล์พืชใหม่ตามธรรมชาติ ในร่างของพืชซึ่งเป็นเซลล์หลักนั้นๆ ด้วย ส่งผลให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง ให้ผลิตผลได้อย่างเต็มที่ และเจริญวัยได้จนถึงอายุขัยที่แท้จริงของพืช

ขนาด : 10 ซี.ซี.

วิธีการใช้ : อัตราการใช้ 10 ซี.ซี. ฉีดได้พื้นที่ 5 ไร่

พืช อัตราการใช้ ช่วงเวลาในการใช้ ระยะเวลาการฉีด
พืชไร่ – นาข้าว 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ตั้งแต่พืชโตเต็มที่หรือตั้งตัวได้ 15 วันต่อครั้ง
ไม้สวน ไม้ผล 30 วันต่อครั้ง
พืชผัก 5 – 7 วันต่อครั้ง
ไม้ดอก ไม้ประดับ 10 – 15 วันต่อครั้ง

 

หมายเหตุ 

– ห้ามใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 5 เพียงอย่างเดียวในการฉีดพ่น

– สามารถใช้ร่วมกับ เอส-แมททริกซ์ สูตรใดก็ได้

– สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆ ได้

ข้อแนะนำ : 

– จำนวน 10 หยด เท่ากับ 1 ซี.ซี. โดยประมาณ

– การใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 5 ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ช่วงกลางวันควรหลีกเลี่ยง

 

ราคาสินค้า : 1,245 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
คุณ ชุมพล ผลจันทร์ โทร.087-9176450
*** ค่าจัดส่ง 100 บาททั่วประเทศ ***

สั่งสินค้าด้วยวิธี

ค่าจัดส่ง 100 บาท (ส่งแบบ EMS)

โอนเงินแล้วโทรแจ้ง วันที่โอน เวลา และธนาคารที่โอน มาที่ 087-917-6450 

ธนาคารกรุงเทพ       เลขบัญชี   215-0-34940-1     ชื่อบัญชี นายชุมพล ผลจันทร์

ธนาคารกรุงไทย       เลขบัญชี   010-0-29482-0     ชื่อบัญชี นายชุมพล ผลจันทร์

ธนาคารกสิกรไทย    เลขบัญชี่   013-2-93876-8      ชื่อบัญชี นายชุมพล ผลจันทร์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ID LINE : CHUMPOL-2523

โทร.087-917-6450

เนื่องจากมีลูกค้า สั่งสินค้าหลากหลายประเภท เพื่อจะได้ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้กลับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น..

ขอ ขอบพระคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนและใช้บริการ เราจะบริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ สุจริต และรวดเร็ว พร้อมดูแลให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน

 

 คู่มือการใช้ เอส-แมททริกซ์ รายพืช

คลิกที่นี่ เอส-แมททริกซ์


Comments

ปุ๋ย S-Matrix สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 และสูตร 5 — 1 ความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *