เหยือกกรองน้ำอัลคาไลน์ BiOCERA

เหยือกปรับสภาพน้ำ เอส-อะควาไลฟ์

Biocera-AQualife

BiOCERA by SNatur

ทางเลือกใหม่เพื่อน้ำสะอาด ปลอดภัย ได้คุณค่า ให้สุขภาพที่ดีของทุกคน ในครอบครัว

น้ำ… สร้างชีวิต

ร่างกายคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบกว่า 70% และยิ่งเจาะลึกลงไปในรายละเอียดก็พบอีกว่าในเลือดมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 92% แล้วในสมองก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 85% และแต่ละเซลล์ก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 60% เรียกได้ว่าแทบทุกส่วนของร่างกายมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักทั้งสิ้น และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการมีชีวิตเลยทีเดียว น้ำมีหน้าที่สำคัญในการนำพาสารอาหารสำคัญเข้าสู่ร่างกาย ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างของเลือดรวมทั้งของเหลวต่างๆ ในร่างกาย อีกทั้งช่วยระบายความร้อนของร่างกายในรูปของเหงื่อ และขับของเสียออกจากร่างกายอีกด้วย

สุขภาพของคนยุคใหม่

ด้วยวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพกันมากนัก โดยเฉพราะเรื่องของอาหารการกินที่นิยมรับประทานอาหารในแบบจานด่วน อาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทปิ้งย่าง อาหารกึ่งสำเร็จรูปกันเป็นจำนวนมาก เพราะความเร่งรีบและสะดวกสบาย รวมไปถึงพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย โดยหารู้ไม่ว่าอาหารเหล่านี้เมื่อรับประทานกันไปนานๆจะสะสมและส่งผลร้ายต่อร่างกายได้

อนุมูลอิสระ … ตัวการทำร้ายสุขภาพ

อนุมูลอิสระ (Free radicals) คือ อะตอมหรือโมเลกุลที่สูญเสียอิเลคตรอนหรือประจุลบไปอย่างน้อย 1 ตัว ทำให้มีสภาวะไม่เสถียร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลกระบวนการเผาผลาญสารอาหารของร่างกาย และโดยตัวที่รู้จักกันดี คือ ออกซิเจนที่มีประจุ (o²-) โดยเป็นออกซิเจนขาดอิเลคตรอนไป 1 ตัว ดังนั้นอนุมูลอิสระจึงต้องไปดึงเอาอิเลคตรอนจากอะตอมหรือโมเลกุลอื่นในเซลล์ร่างกาย เพื่อให้เกิดความเสถียร และเกิดภาวะนี้ไปเรื่อยจนเป็นลูกโซ่ เมื่ออนุมูลอิสระไปรวมตัวกัน LDL Cholesterol หรือรวมตัวกับสารบางชนิดในร่างกาย ก่อให้เกิดเป็นสารพิษที่ทำลายเนื้อเยื้อ หรืออาจไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลพันธุกรรมภายในเซลล์ ทำให้เซลล์ที่ปกติแปรสภาพกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด และมีผลทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาด้วย นอกจากนี้ อนุมูลอิสระมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเครียดทางร่างกายและจิตใจ ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ มลภาวะ สารเคมี ฯลฯ ดังนั้นร่างกายจึงต้องการสารที่มีประจุลบมาต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งหากปล่อยให้ลุกลาม ก็จะเป็นสาเหตุของโรคอันตรายร้ายแรงได้หลายโรค เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ ถึงเวลาแล้วที่เราจะหาวิธิในการลดสารอนุมูลอิสระในร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลจากโรคร้าย เพราะเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของทุกคนคือ การไม่มีโรค

น้ำ … คุณค่าเพื่อสุขภาพ

ในแต่ละวันเราควรดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยน้ำที่ควรดื่มนั้น ได้แก่ น้ำแร่ (Mineral Water) ที่มีเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายละลายอยู่ น้ำที่มีคุณสมบัติทในการเป็นด่าง (Alkaline Water) หรือที่เรียกว่า น้ำอัลคาไลน์ เป็นน้ำที่มีค่า pH ค่อนข้างไปทางด่าง เพื่อช่วยปรับสมดุลระบบของร่างกายให้เหมาะสมที่ค่า pH 7.35 – 7.45 (pH = 7 เป็นกลาง น้อยกว่า 7 เป็นกรดและมากกว่า 7 เป็นด่าง) น้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็ก (Micro Cluster Water) ซึ่งสามารถนำพาสารอาหารหรือสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายเข้าสู่เซลล์ได้เร็ว ดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพาของเสียและสารพิษออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี น้ำที่ดีต้องปราศจากสารพิษและโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่น้ำที่ดีที่สุดคือต้องสามารถต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆได้

… น้ำดีต้องมี ORP¯

ORP (Oxidation Reduction Potential) คือ ค่าจากการวัดปริมาณความเข้มข้นของอิเลคตรอนในน้ำที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเพิ่มออกซิเจน (Oxidation) กับ กระบวนการลดออกซิเจน (Reduction) ซึ่งจะมีทั้งค่าบวกและค่าลบ ถ้า ORP มีค่าบวกจะเหมาะกับการฆ่าเชื้อ แต่ไม่เหมาะกับการดื่ม เพราะจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระมากมาย ทำให้ร่างกายสูญเสียแร่ธาตุสำคัญ แต่ถ้าเป็น ORP ลบ น้ำที่ได้จะมีประจุลบมากมาย พร้อมให้ค่าอิเลคตรอนแก่อนุมูลอิสระ อีกทั้งอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย น้ำชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับการดื่มเป็นอย่างมาก นอกจากนี้น้ำ ORP ลบ จัดอยู่ในกลุ่มโมเลกุลเล็ก ซึ่งปกติน้ำทั่วไปจะมีโมเลกุลน้ำ (H2O) ประมาณ 30 โมเลกุลต่อกลุ่ม ศาสตราจารย์ปีเตอร์ เอเกอร์ (Professor Prter Agre) ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ในปี ค.ศ. 2003 ได้ศึกษาและวิจัยเรื่องช่องทางแห่งน้ำพบว่า น้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายที่ดี สามารถนำพสสารอาหารหรือแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์เข้าสู่เซลล์ได้ง่ายและเร็วกว่าน้ำทั่วไป ยิ่งมีค่า NMR (Nuclear Magnetic Resonance) น้อยเท่าไหร่กลุ่มโมเลกุลของน้ำก็ยิ่งเล็กลงเท่านั้น จากการคิดค้นวิธีที่ทำให้กลุ่มโมเลกุลน้ำเล็กลง ด้วยการเลียนแบบหลักการธรรมชาติของน้ำ บริเวณเทือกเขาที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าค่อยข้างสูง ทำให้โมเลกุลของน้ำเกิดการสั่นและหมุนรอบตัวเองไปพร้อมๆ กัน เรียกว่า การเกิด Resonance ทำให้พันธะที่จับตัวกันระหว่างกลุ่มของโมเลกุลของน้ำเกิดอ่อนแรง กลุ่มโมเลกุลของน้ำจะแตกออกเป็น กลุ่มโมเลกุลย่อยๆ เหลือ 5 – 6 โมเลกุลต่อกลุ่ม จึงสามารถดูดซึ่มนำพาสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำพาของเสียออกจากร่างกายได้หมดและรวดเร็วด้วย

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจาก BiOCERA มาเป็น

เหยือกปรับสภาพน้ำ เอส-อะควาไลฟ์

Biocera

นวัตกรรมสุดล้ำ…อีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการดูแลสุขภาพ
จากความจริงของร่างกายคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักกว่า 70% ดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต แต่ด้วยวิถีชีวิตคนยุคใหม่ ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพมากนัก ประกอบกับการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบผิดๆ อันทำให้เป็นที่มาของการเกิดโรคร้ายต่างๆ ของร่างกายได้
ให้มากกว่า…น้ำกรองทั่วไป
– ได้น้ำที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค กลิ่น และสารพิษ ตามมาตรฐาน NSF, WQA และ FDA
– ได้น้ำที่มีสภาพเป็นด่าง พร้อมลดสารอนุมูลอิสระ ช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย
– ได้น้ำที่มีเกลือแร่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม โซเดียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ
– ได้น้ำมีขนาดโมเลกุลเล็ก ทำให้มีความสามารถในการทำละลายและดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็ว

วิธีใช้ :

1. ในการใช้ครั้งแรก ฉีกถุง นำไส้กรองออก นำไปแช่น้ำสะอาด 15 นาที
2. นำไส้กรองที่ผ่านการแช่น้ำขึ้นมาเขย่า 4 – 5 ครั้ง เพื่อให้เม็ดบอลในไส้กรองเรียงตัว
3. เปิดฝาเหยือก และนำไส้กรองใส่ลงไปตามช่องในตัวเหยือก
4. เทน้ำสะอาด หรือน้ำกรอง ใส่เหยือกจนเต็ม ปิดฝาไว้
5. น้ำที่กรองครั้งแรก อาจมีสีดำเนื่องจากผงฝุ่นคาร์บอน ให้รินน้ำสีดำทิ้ง และกรองต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดฝุ่นสีดำ (ประมาณ 5 ลิตร) จึงใช้ดื่มได้

คำแนะนำ :
1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ Anti – Oxidant ที่ผ่านจากการกรอง ทันที
2. เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ควรตั้งวันเวลาที่ซื้อ หรือเปลี่ยนในครั้งต่อๆ ไป ที่ฝาปิดด้านบน
3. สามารถถอดส่วนประกอบเหยือกออกมาล้างได้ด้วยฟองน้ำ และควรระมัดระวังฝาเปิด-ปิดของเหยือก

AQUALIFE_BIOCERA

คำเตือน :
– ควรใช้กรองน้ำเปล่าเท่านั้น
– ห้ามนำไว้ใกล้เปลวไฟหรือตากแสงแดด

ขนาดความจุสุทธิ : 1.5 ลิตร
ปริมาณสุทธิ : เหยือกจำนวน 1 ชิ้น และไส้กรอง จำนวน 2 ชิ้น
อายุของไส้กรอง : 3 – 6 เดือน (หรือกรองน้ำได้ 300 – 500 ลิตร)

ราคาสินค้า : 7,656.บาท

Biocera_indek

ไส้กรองน้ำอัลคาไลน์ ไบโอเซร่า โดย เอสเนเจอร์

คุณสมบัติของน้ำที่ได้จากการกรองด้วย BiOCERA by SNATUR
– ได้น้ำที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค กลิ่น และสารพิษ ตามมาตรฐาน NSF, WQA และ FDA
– ได้น้ำที่มีสภาพเป็นด่าง พร้อมลดสารอนุมูลอิสระ ช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย
– ได้น้ำที่มีเกลือแร่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม โซเดียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ
– ได้น้ำมีขนาดโมเลกุลเล็ก ทำให้มีความสามารถในการทำละลายและดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็ว

วิธีใช้ :

1. ในการใช้ครั้งแรก ฉีกถุง นำไส้กรองออก นำไปแช่น้ำสะอาด 15 นาที
2. นำไส้กรองที่ผ่านการแช่น้ำขึ้นมาเขย่า 4 – 5 ครั้ง เพื่อให้เม็ดบอลในไส้กรองเรียงตัว
3. เปิดฝาเหยือก และนำไส้กรองใส่ลงไปตามช่องในตัวเหยือก
4. เทน้ำสะอาด หรือน้ำกรอง ใส่เหยือกจนเต็ม ปิดฝาไว้
5. น้ำที่กรองครั้งแรก อาจมีสีดำเนื่องจากผงฝุ่นคาร์บอน ให้รินน้ำสีดำทิ้ง และกรองต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดฝุ่นสีดำ (ประมาณ 5 ลิตร) จึงใช้ดื่มได้

คำแนะนำ :เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ Anti – Oxidant ที่ผ่านจากการกรอง ทันทีเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ควรตั้งวันเวลาที่ซื้อ หรือเปลี่ยนในครั้งต่อๆ ไป ที่ฝาปิดด้านบน
คำเตือน : ปลอดภัยเฉพาะเครื่องดื่มห้ามนำไว้ใกล้เปลวไฟหรือตากแสงแดด
ขนาดความจุสุทธิ : 1.5 ลิตร
ปริมาณสุทธิ : ไส้กรอง 1 ชิ้น
อายุของไส้กรอง : 3 – 6 เดือน (หรือกรองน้ำได้ 300 – 500 ลิตร)

ราคาสินค้า : 1875.-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
คุณ ชุมพล ผลจันทร์ โทร.087-9176450

สั่งสินค้าด้วยวิธี

ค่าจัดส่ง 100 บาท (ส่งแบบ EMS)

โอนเงินแล้วโทรแจ้ง วันที่โอน เวลา และธนาคารที่โอน มาที่ 087-917-6450 

ธนาคารกรุงเทพ       เลขบัญชี   215-0-34940-1     ชื่อบัญชี นายชุมพล ผลจันทร์

ธนาคารกรุงไทย       เลขบัญชี   010-0-29482-0     ชื่อบัญชี นายชุมพล ผลจันทร์

ธนาคารกสิกรไทย    เลขบัญชี่   013-2-93876-8      ชื่อบัญชี นายชุมพล ผลจันทร์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ID LINE : CHUMPOL-2523

โทร.087-917-6450
เนื่องจากมีลูกค้า สั่งสินค้าหลากหลายประเภท เพื่อจะได้ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้กลับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น..

ขอ ขอบพระคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนและใช้ บริการ เราจะบริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ สุจริต และรวดเร็ว พร้อมดูแลให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน

 


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *